Tuyển Dụng Nhân Viên Telesales Part-time

- Gọi điện thoại bằng số điện thoại công ty dựa theo danh sách Doanh nghiệp có sẵn được công ty cung cấp để yêu cầu cung cấp thông tin cần thu thập. - ...

Xem thêm