Đăng ký tên miền quốc tế và việt nam

Tên miền (Domain) là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet.

Do tính chất chỉ có 1 và duy nhất trên Internet, khách hàng không thể đăng ký được Domain name khi mà người khác đã là chủ sở hữu. Nếu khách hàng cần đăng ký 1 domain name tương ứng với tên doanh nghiệp của mình trên Internet, hãy kiểm tra và đăng ký ngay lập tức trước khi người khác đăng ký mất tên miền đó.

Ghi chú: SFE cam kết thực hiện thu phí tên miền Việt Nam theo đúng biểu phí của Bộ tài chính quy định tại TT189/2010/TT-BTC!

LOẠI TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ
 TÊN MIỀN VIỆT NAM
.vn 295.000 VNĐ 455.000 VNĐ/năm
.com.vn - .net.vn - .biz.vn 395.000 VNĐ 335.000 VNĐ/năm
.edu.vn - .gov.vn - .org.vn - .ac.vn
.info.vn - .pro.vn - .health.vn - .int.vn
200.000 VNĐ 200.000 VNĐ/năm
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ/năm
* Chi phí thay đổi DNS Miễn phí 180.000 VNĐ/lần
 TÊN MIỀN VIỆT NAM CẤP 2.VN VỚI 1, 2 KÝ TỰ
Tên miền cấp 2 .VN với 1 ký tự 350.000 VNĐ 40.000.000 VNĐ/năm
Tên miền cấp 2 .VN với 2 ký tự 350.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ/năm
 TÊN MIỀN QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TẠI ENOM
 .biz -.com - .net Miễn phí 260.000 VNĐ/năm
.us - .eu - .info - .org - .pw Miễn Phí 260.000 VNĐ/năm
.name Miễn Phí 300.000 VNĐ/năm
.pro Miễn Phí 360.000 VNĐ/năm
.tel - .in Miễn Phí 330.000 VNĐ/năm
.asia Miễn Phí 345.000 VNĐ/năm
.mobi Miễn Phí 450.000 VNĐ/năm
.me Miễn Phí 630.000 VNĐ/năm
.tv Miễn Phí 680.000 VNĐ/năm
.co Miễn Phí 660.000 VNĐ/năm
.xxx Miễn Phí 2.260.000 VNĐ/năm

Các dịch vụ liên quan

Các dịch vụ khác cần tham khảo

Liên hệ để nhận báo giá