Hành trình TECHFEST CANTHO 2023 – Xây dựng thực tế ảo không gian hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Hành trình TECHFEST CANTHO 2023 – Xây dựng thực tế ảo không gian hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ.
Hành trình TECHFEST CANTHO 2023 – Xây dựng thực tế ảo không gian hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ.
Sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ năm 2023 - TECHFEST CANTHO 2023 là sự kiện lớn của thành phố về đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Hội Liên Hiệp phụ nữ thành phố và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức với chủ đề: “Hào khí Tây Đô”. TECHFEST CANTHO 2023 với quy mô trưng bày trên 500 công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo kỳ vọng sẽ giới thiệu, kết nối các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, các sản phẩm từ nghiên cứu ứng dụng của các viện trường, sản phẩm đổi mới sáng tạo hàng đầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, khuyến khích hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.
 
Trong đó, có hoạt động số hóa 3D/360 thông tin, hình ảnh chi tiết sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP; số hóa các không gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ phục vụ cho xây dựng thực tế ảo không gian hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đang được thực hiện. Hoạt động nhằm giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố biết đến các không gian hỗ trợ khởi nghiệp của Cần Thơ, cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ sẽ tiếp cận được thông tin. Đồng thời, đây cũng là kênh giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của thành phố thông qua công nghệ số hóa 3D/360.
 
SFE SOLUTION là đơn vị trực tiếp triển khai công việc quay, chụp hình ảnh biên tập và xây số hóa 3D/360 trên nền tảng internet.
 

Một số hình ảnh về hoạt động số hóa tại các địa điểm:

Ghi hình thành phố Cần Thơ bằng flycam

 

 Ghi hình tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

 

Ghi hình tại Không gian hỗ trợ KN ĐMST - Casti Hub